W związku z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Kuźmicz,
   Wypoczynek w Augustowie ul. Zarzecze 14, 16-300 Augustów.
2. Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu świadczenia
   usługi noclegowej, rezerwacji tej usługi oraz związanych z nią
   obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa:
   meldunkowego, podatkowego i pobierania opłaty uzdrowiskowej.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania
   uniemożliwi świadczenie usługi noclegowej.
4. Mają Państwo prawo do wglądu w Państwa dane osobowe i do ich
   poprawiania.
5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane nikomu, z wyjątkiem
   instytucji państwowych i samorządowych w celu wywiązania się
   z obowiązków, o których mowa w punkcie 2. Dane osobowe będą
   przekazane w takim zakresie, w jakim jest to wymagane przez
   obowiązujące przepisy prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko na czas pobytu u nas
   oraz przez czas potrzebny do wywiązania się z obowiązków, o których
   mowa w punkcie 2.
8. Nasz serwis internetowy nie korzysta z tzw. ciasteczek (cookies)
   i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających go osobach.
9. Jeśli Państwo uznają, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
   z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.