Najlepszy dojazd latem, gdy najkrótszy przejazd przez Rynek Zygmunta Augusta może być zamknięty:
  • od strony Warszawy i Białegostoku: wjazd do Augustowa szosą nr 8 (E67), na rondzie przed stacją benzynową skręt w prawo i dalej ulicami Chreptowicza, Brzostowskiego i 29 Listopada (kierunek: Suwałki) aż do skrzyżowania z ul. Partyzantów (światła). Tu skręt w lewo i ul. Partyzantów, a następnie ul. Zarzecze do celu,
  • od strony Ełku i Olecka: szosą nr 16 do ronda przy stacji benzynowej, przez rondo na wprost i dalej jak z Warszawy i Białegostoku,
  • od strony Suwałk: szosą nr 8 (E67) i Al. Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Partyzantów (światła), tu skręt w prawo i ul. Partyzantów, a następnie ul. Zarzecze do celu,
  • od strony Sejn: szosą nr 16 do skrzyżowania z Al. Kardynała Wyszyńskiego (światła), skręt w lewo i zaraz potem skręt w prawo, ul. Partyzantów, a następnie ul. Zarzecze do celu.

Wyświetl większą mapę