Augustów istnieje od połowy XVI wieku. Prawa miejskie nadał mu król Zygmunt II August w 1557 roku. W czasach Królestwa Polskiego (po roku 1815) Augustów był stolicą województwa. W roku 1825 rozpoczęła się budowa Kanału Augustowskiego, łączącego do dziś dorzecza Wisły i Niemna. W czasach powstań Listopadowego i Styczniowego wokół Augustowa toczyły się zacięte walki. Po Powstaniu Styczniowym woj. augustowskie stało się gubernią suwalską. W 1899 roku do Augustowa doprowadzona została linia kolejowa z Grodna. W latach międzywojennych Augustów stał się modną miejscowością letniskową. Po drugiej wojnie światowej rozwijany był również przemysł. W latach 60 ub. wieku do Augustowa doprowadzono linię kolejową z Sokółki zastępującą przedwojenne połączenie z Grodnem. W ostatnich latach Augustów powrócił do swej roli centrum turystyki i wypoczynku, czemu sprzyja szereg inwestycji, jak nowoczesne centrum informacji turystycznej, zagospodarowanie rzeki Netty, brzegów jeziora Necko i Kanału Augustowskiego.
Zobacz więcej...